Καργιώτης Δημήτρης

Καργιώτης Δημήτρης


Ιδιότητα: Καθηγητής

Αντικείμενο: Συγκριτική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/DimitriosKargiotis

e-mail: dkargiotis@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005205