Καργιώτης Δημήτρης

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Μέλη ΔΕΠ
  4. Καργιώτης Δημήτρης

Καργιώτης Δημήτρης


Ιδιότητα: Καθηγητής

Αντικείμενο: Συγκριτική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 57/Γ/29-01-2020

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: CV_Αγγλική & Ελληνική έκδοση

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/DimitriosKargiotis

e-mail: dkargiotis@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005205

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail