Γκαστή Ελένη

Γκαστή Ελένη


Ιδιότητα: Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Λατινική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: ΦΕΚ 2354/Γ/02.10.2021

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Αρχαίο Θέατρο και σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις, Μεταφρασεολογία, Ζητήματα Εσωτερικής Ποιητικής στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία, Βιργίλιος, Αφηγηματολογία, Συγκριτική Φιλολογία.

Βιογραφικό: gkasti_eleni cv

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/HelenGasti

e-mailegasti@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005138

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail