Γιώτη Αγγελική (Αγγέλα)

Γιώτη Αγγελική (Αγγέλα)


Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. ΔιορισμούΦΕΚ 1376/Γ/22.08.2019

Επιστημονικά ΕνδιαφέρονταNεοελληνική ποίηση του 19ου και του 20ού αι. Πρόσληψη όρων της νεοτερικής αισθητικής στο νέο ελληνισμό. Ιστορία του Τύπου. Ιστορία της κριτικής και δίκτυα πολιτισμικών ανταλλαγών στον ιόνιο χώρο κατά τον 19ο αι.

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AngelaGioti

e-mailangela.gioti@uoi.gr

Τηλέφωνο+30 2651005204

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail