Αντωνόπουλος  Ανδρέας

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Μέλη ΔΕΠ
  4. Αντωνόπουλος Ανδρέας

Αντωνόπουλος Ανδρέας


Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 978/Γ/23-04-2021

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, Ελληνιστική Ποίηση, Παπυρολογία, Ψηφιακή Κλασική Φιλολογία.

Ερευνητική Δραστηριότητα:
-Μέλος του Ινστιτούτου Ψηφιακής Καινοτομίας/ ΠΕΚ Π.Ι.

-Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου ΕΛΙΔΕΚ “Greek Fragmentary Tragedians ONLINE: Part I, 6th – 5th cent. BC”

Βιογραφικό: CV_GR

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AndreasAntonopoulos

e-mail: andreas.antonopoulos@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005180

Ώρες συνεργασίας: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail