Αντωνόπουλος  Ανδρέας

Αντωνόπουλος Ανδρέας


Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 978/Γ/23-04-2021

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αρχαίο Ελληνικό Δράμα, Ελληνιστική Ποίηση, Παπυρολογία, Ψηφιακή Κλασική Φιλολογία.

Ερευνητική Δραστηριότητα: Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ “Greek Fragmentary Tragedians ONLINE: Part I, 6th – 5th cent. BC”

Βιογραφικό: CV_EN

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AndreasAntonopoulos

e-mail: andreas.antonopoulos@uoi.gr

Τηλέφωνο: +30265100

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail