Είστε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Επισυνάπτεται η αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας.