Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Γ  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής

ΦΥ 5150

Ομήρου Ιλιάς (Σ, Ω)

Ζωγράφου Αθανασία
ΦΥ 5620 Βυζαντινοί Ιστορικοί και  Χρονογράφοι  ΙΙ Γεωργακόπουλος Δημήτριος
ΦΥ 5626

Επική ποίηση: Βεργιλίου, Αινειάδα

Γκαστή Ελένη
ΦΥ 5627 Επική Ποίηση: Λουκανού Bellum Civile Καρακάσης Ευάγγελος
ΦΥ 5628

Λυρική Ποίηση

Αυγερινός Χαρίλαος

ΦΥ 5628

Λυρική Ποίηση Κωνσταντινίδη – Δημητριάδη Σωτηρούλα
ΦΥ 6170 Κωμωδία Αριστοφάνους Βάτραχοι Ζωγράφου Αθανασία
ΦΥ 6754 Κείμενα και συγγραφείς της ΝΕΛ 1930-1980 Παπαστάθη Δέσποινα
ΦΥ 6755 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Λεκάκου Μαρία