Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Γ  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής

ΦΥ 5150

Ομήρου Ιλιάς (Σ, Ω)

Ζωγράφου Αθανασία
ΦΥ 5620 Βυζαντινοί Ιστορικοί και  Χρονογράφοι  ΙΙ Γεωργακόπουλος Δημήτριος
ΦΥ5620 Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι ΙΙ Αγγέλου Αθανάσιος
ΦΥ 5626

Επική ποίηση: Βεργιλίου, Αινειάδα

Γκαστή Ελένη
ΦΥ 5627 Επική Ποίηση: Λουκανού Bellum Civile Καρακάσης Ευάγγελος
ΦΥ 5628

Λυρική Ποίηση

Αυγερινός Χαρίλαος

ΦΥ 5628

Λυρική Ποίηση Κωνσταντινίδη – Δημητριάδη Σωτηρούλα
ΦΥ 6170 Κωμωδία Αριστοφάνους Βάτραχοι Ζωγράφου Αθανασία
ΦΥ 6753 Κείμενα και Συγγραφείς της ΝΕΛ (1880-1930) Καργιώτης Δημήτριος
ΦΥ 6754 Κείμενα και συγγραφείς της ΝΕΛ 1930-1980 Παπαστάθη Δέσποινα
ΦΥ 6755 Γραμματική της Νέας Ελληνικής Λεκάκου Μαρία