Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Δ  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής
ΦΕ 0213 Εισαγωγή στην Παπυρολογία Χουλιαρά - Ραΐου Ελένη

ΦΕ 0223

Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Ζωγράφου Αθανασία
ΦΕ 0225 Εισαγωγή στη Μυκηναϊκή Φιλολογία Κωνσταντινίδη – Δημητριάδη Σωτηρούλα
ΦΕ 0705 Ελληνική Γραμματεία των Αυτοκρατορικών Χρόνων Χουλιάρα Ε. - Καρακάσης Ε.
ΦΕ 0707 Περί  Μετάφρασης Καργιώτης Δημήτριος
ΦΕ 0708 Ζητήματα Λογοτεχνικής Κριτικής 1930-1960 Βογιατζόγλου Αθηνά
ΦΕ 0709 Όψεις της Αρχαιότητας στη Νεοελληνική Ποίηση (20ός αι.) Καγιαλής Παναγιώτης
ΦΥ5330/ΦΕ0336

Λατινικό Μυθιστόρημα

Καρακάσης Ευάγγελος
ΦΥ 0850

Κικέρωνος De Oratore

Παπαδημητρίου Μαρία
ΦΕ 0863 Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική Καγιαλής Παναγιώτης
ΦΕ 0864 Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του Βογιατζόγλου Αθηνά
ΦΕ 0865 Λογοτεχνία και Ιστορία στην περίοδο της Μεταπολίτευσης Παναγιώτου  Ευτυχία
ΦΥ 7191

Τραγωδία: Αισχύλου Χοηφόροι

Γκαστή Ελένη

ΦΥ 7774

Ζητήματα Λογοτεχνικής Κριτικής (1930-1960) Βογιατζόγλου Αθηνά
ΦΥ 8200 Ελληνιστική Ποίηση Αυγερινός Χαρίλαος
ΦΥ 8209 Κρητική Αναγέννηση Κατσιγιάννης Αλέξανδρος
ΦΥ 8209 Κρητική Αναγέννηση

Μαυρομάτης Ιωάννης

ΦΥ 8352 Λατινική κωμωδία: Τερεντίου Ευνούχος Παπαδημητρίου Μαρία
ΦΥ 8641 Βυζαντινό Μυθιστόρημα Γεωργακόπουλος Δημήτριος
ΦΥ 8645

Βυζαντινή Ρητορική

Καλτσογιάννη Ελένη