Είστε εδώ

Ανακοίνωση για το μάθημα: «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Ποίηση ΙΙ»

Το μάθημα της κ. Βογιατζόγλου «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Ποίηση ΙΙ»
(Δευτέρα 29/5, 3-6 μ.μ.) δεν θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α39-40 αλλά στο
Αμφιθέατρο του Δάκαρη.