Σαμίου Αντιγόνη

Σαμίου Αντιγόνη


Τομέας: Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Αντικείμενο: Συγκριτική Φιλολογία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Στο ερευνητικό πεδίο η Αντιγόνη Σαμίου ασχολείται με τη συγκριτική λογοτεχνία με έμφαση στο γαλλικό περιηγητισμό και την απεικόνιση του Νεοέλληνα, αλλά και γενικότερα του «Άλλου». Επίσης, ενδιαφέρεται για τη διαπολιτισμική διάσταση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης Γλώσσας.

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: asamiou@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005189

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail