Πολυμεράκης Φώτιος

Πολυμεράκης Φώτιος


Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντικείμενο: Λατινική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 1795/Γ/09-11-2020

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Επική ποίηση της πρώιμης αυτοκρατορικής περιόδου (Λατινική Ιλιάδα, Στάτιος), Ποίηση της Ύστερης Αρχαιότητας (Αυσόνιος), Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (Κάτων, Τάκιτος)

Βιογραφικό: CV_Ελληνική έκδοση     CV_Αγγλική έκδοση

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: fpolymer@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005170

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail