Λεκάκου Μαρία

Λεκάκου Μαρία


Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία (με έμφαση στη Σύνταξη – Σημασιολογία)

Φ.Ε.Κ. ΔιορισμούΦΕΚ 838/Γ/06-06-2020

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: mlekakou@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005210

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail