Καρακάσης Ευάγγελος

Καρακάσης Ευάγγελος


Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντικείμενο: Λατινική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: ekarakas@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005182