Γεωργακόπουλος Δημήτριος

Γεωργακόπουλος Δημήτριος


Ιδιότητα: Λέκτορας

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 820/Γ/30-06-2014

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: Ελληνική έκδοση_Αρχείο .pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: dgeorgak@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005197

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail