Γεωργακόπουλος Δημήτριος

Γεωργακόπουλος Δημήτριος


Ιδιότητα: Λέκτορας

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: dgeorgak@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005197