Φύκαρης Ιωάννης

Φύκαρης Ιωάννης


Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

Αντικείμενο: Διδακτική Μεθοδολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 280/Γ/10-03-2014

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: Aρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/IoannisFykaris

e-mail: ifykaris@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005187

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail