Φίλος Παναγιώτης

Φίλος Παναγιώτης


Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής

Αντικείμενο: Ιστορική Γλωσσολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού1315/Γ/14-12-2017

Επιστημονικά ΕνδιαφέρονταΙστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Γλωσσική Επαφή, Φωνολογία, Μορφολογία, Διαλεκτολογία, Ετυμολογία, Ονοματολογία

Βιογραφικό:  Ελληνική έκδοση Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/PanagiotisFilos

e-mail: pfilos@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005194

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail