Φίλος Παναγιώτης

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Μέλη ΔΕΠ
  4. Φίλος Παναγιώτης

Φίλος Παναγιώτης


Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντικείμενο: Ιστορική και Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού1578/Γ/01-07-2022

Επιστημονικά ΕνδιαφέρονταΙστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία, Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Γλωσσική Επαφή, Φωνολογία, Μορφολογία, Διαλεκτολογία, Ετυμολογία, Ονοματολογία

Βιογραφικό:  Ελληνική έκδοση Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/PanagiotisFilos

e-mail: pfilos@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005194

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail