Αλεξάκης Αλέξανδρος

Αλεξάκης Αλέξανδρος


Ιδιότητα: Καθηγητής

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 227/Γ/29-12-2010

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Βυζαντινή Φιλολογία, Αγιολογία, Ιστοριογραφία, Επιστολογραφία, Ιστορία των Εκλλησιαστικών Συνόδων, Εικονομαχία, Παλαιογραφία, Εκδοτική Κειμένων, Λατινικά στο πρώιμο Βυζάντιο, Βυζαντινή Θεολογία.

Βιογραφικό: Ελληνική έκδοση- Aρχείο pdf, English version- CV

Προσωπική Ιστοσελίδα: 

e-mail: aalexaki@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005133

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail