Αλεξάκης Αλέξανδρος

Αλεξάκης Αλέξανδρος


Ιδιότητα: Καθηγητής

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

Βιογραφικό: Aρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: 

e-mail: aalexaki@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005133