Βογιατζόγλου Αθηνά

Βογιατζόγλου Αθηνά


Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. ΔιορισμούΦΕΚ 889/16-8-2013 (τευχ.Γ’)

Επιστημονικά ΕνδιαφέρονταΛογοτεχνική κριτική, Παρωδία, Αυτοβιογραφία, Μετρική

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AthinaVogiatzoglou

e-mail: avogiatz@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005202