Μαστροπαύλου Μαρία

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Μέλη ΔΕΠ
  4. Μαστροπαύλου Μαρία

Μαστροπαύλου Μαρία


Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Ψυχογλωσσολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 1412/Γ/17-06-2022

Επιστημονικά ΕνδιαφέρονταΨυχογλωσσολογία, νευρογλωσσολογία, κατάκτηση γλώσσας, διγλωσσία, γλωσσική επεξεργασία, γλωσσικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:
https://mmastropavlou.wordpress.com/
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Mastropavlou

https://uoi.academia.edu/MariaMastropavlou

e-mailmmastrop@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005213

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail