Η γραπτή εξέταση του μαθήματος «Γενική Γλωσσολογία» θα πραγματοποιηθεί

στις 29 Ιανουαρίου (8:00-11:00) μέσω MS-TEAMS.

Αναλυτικότερες οδηγίες θα αναρτηθούν στο e-course

(η ύλη και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένα στο e-course).

Η σελίδα του μαθήματος είναι η http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=982

Ο κωδικός είναι  GLING17

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο m.andreou@uoi.gr

Η διδάσκουσα,

Μαρία Ανδρέου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: