Οι υποψήφιοι Μεσαιωνικής Ελληνικής Ειδίκευσης για εισαγωγή στον Γ΄ κύκλο σπουδών (διδακτορικών σπουδών) καλούνται  σε προφορική συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις  22 Οκτωβρίου 2019, ώρα 13.00 μ.μ.  στο  Εργαστήριο Μεσαιωνικής και Ελληνικής Φιλολογίας.

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: