Για την εγγραφή των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 στο Τμήμα Φιλολογίας, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή από 1-9 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο πεδίο σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχει το link για την είσοδο στην εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους οι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν (ταχυδρομικώς) σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας  (έως 23-09-2022)  τα εξής:

1.       Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση  (πάνω στην αίτηση να φαίνεται το email του/της επιτυχόντος/ούσας)

2.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

3.      Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Ταχυδρομική Διεύθυνση της Γραμματείας:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186

Τ.Κ. 45110

Ιωάννινα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοιhttps://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login

Σχετικά αρχεία: