ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα «Μεταπολεμική Πεζογραφία και Ιστορική Πραγματικότητα» (Ζ’ εξ.)  της Τετάρτης 24/11 και 1/12

καθώς και τα μαθήματα «Ιστορία και Ιστορίες της ΝΕΛ» (ΜΕ-Ω, Α’ εξ.) της Πέμπτης 25/11 και 2/12 δεν θα πραγματοποιηθούν.
Με νεότερη ανακοίνωση οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για τις ημέρες και ώρες αναπλήρωσης.

Ο διδάσκων
Κ. Καραβίδας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: