Ιστοριογραφία: Πολύβιος
Θα υπάρξει αναπλήρωση των δύο μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω ασθενείας του διδάσκοντος, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Σάββατο, 8/1/2022, ώρα 12.00-15.00, στο Αμφιθέατρο Δάκαρη.
Τρίτη, 11/1/2022, ώρα 9.00-12.00, στην αίθουσα Α16.
Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο προγραμματισμένο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13/1/2022, ώρα 12.00-15.00 στο Αμφιθέατρο Δάκαρη.

 

Ρητορεία: Αισχίνης – Ισαίος
Θα υπάρξει αναπλήρωση των δύο μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω ασθενείας του διδάσκοντος, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Σάββατο, 8/1/2022, ώρα 15.00-18.00, στο Αμφιθέατρο Δάκαρη.
Παρασκευή, 14/1/2022, ώρα 9.00-12.00, στην αίθουσα Α39-40.
Υπενθυμίζεται πως θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένο μάθημα και την Δευτέρα, 10/1/2022, ώρα 9.00-12.00 στο Αμφιθέατρο Δάκαρη.

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: