• Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και την Κριτική των κειμένων (EY.VIII)

         Δευτέρα, 22-2-2021, 18.00- 21.00, MS TEAMS Κωδικός: 3sxznz5

  • Mεταβυζαντινή Φιλολογία (Υ. VI)

        Τρίτη, 23-2-2021, 18.00- 21.00, MS TEAMS Κωδικός:  xxbo1rw


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 22 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: