Οι παραδόσεις του μαθήματος Αναπαραστάσεις των Βαλκανίων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20/10, ώρα 12:00-15:00 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Ο κωδικός για την είσοδο στην ψηφιακή αίθουσα είναι 2347aee

Ο διδάσκων,

Πέτρος Μαραζόπουλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: