Το μάθημα “Λατινικό μυθιστόρημα” θα παραδίδεται στο εξής κάθε Δευτέρα 12-3 μμ. από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ms teams με τον κωδικό wjzauds.

Για το ecourse θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση.

Ο διδάσκων

Δρ. Παναγιώτης Ν. Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: