Η διδασκαλία του μαθήματος “Λατινικό Μυθιστόρημα” θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 01/12/2020, ώρα 12.00-15.00 (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα), μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι: tzacljq

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: