Το μάθημα «Ρητορική των Αυτοκρατορικών Χρόνων (ΜΕ-Ω)», Παρασκευή 09:00-12:00, A39-40, μεταφέρεται στην αίθουσα ΦΑ3 από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα (09:00-12:00).

Η διδάσκουσα

Κυριακή Κωνσταντινίδου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: