Η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα I (ΜΕ-Ω)» θα γίνεται κάθε Πέμπτη 18:00-21:00, στην αίθουσα ΦΑ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

Η διδάσκουσα

Κυριακή Κωνσταντινίδου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 4 Νοεμβρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: