Οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων Πλάτωνος Συμπόσιον και Αριστοφάνους Νεφέλαι αναβάλλονται για την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου κατά τις αυτές ώρες.

Η διδάσκουσα

Συλβάνα Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: