Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Φιλοσοφία και Ιατρική, να έρθουν σε επικοινωνία με την κυρία Χρυσακοπούλου στο πανεπιστημιακό της email (sylchrys@uoi.gr), επισημαίνοντας στο θέμα της αλληλογραφίας τον τίτλο του μαθήματος.

Βασιλική-Συλβάνα Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: