Συνημμένα υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο συνδεθείτε στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο.

Meeting ID: 933 8043 7516

Passcode: 055034


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 12 Μαΐου 2022

Σχετικοί σύνδεσμοιhttps://upatras-gr.zoom.us/j/93380437516?pwd=L2ErMkMreHhwRlByMmVMQkdGNHVNUT09

Σχετικά αρχεία:
programma-planodion.pdf