Το Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα

«ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 26.4.2023, 12:00-14:00, Αίθουσα Σακαλή

«Εισαγωγή στην έκδοση και κριτική των κειμένων»

Ανδρέας Αντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Πέμπτη 4.5.2023, 16:00-18:00, Αίθουσα Σακαλή

«Πώς διαβάζουμε τα υπομνήματα των κειμένων»

Αθηνά Παπαχρυσοστόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

 Παρασκευή 12.5.2023, 17:00-20:00, Αίθουσα Σακαλή & Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

«Πώς γίνεται η έκδοση των κειμένων με βάση τα χειρόγραφα»

Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής & Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους τελειόφοιτους φοιτητές της Κλασικής Κατεύθυνσης, αλλά ενθαρρύνονται να το παρακολουθήσουν και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, ενώ θα είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε όσους το παρακολουθήσουν θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Εκ του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 26 Απριλίου 2023

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: