Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες στα σχετικά αρχεία