Ανακήρυξη υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ιστοσελίδα 10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για το 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών (2-4 Σεπτεμβρίου 2020). Μπορείτε να την επισκεφτείτε στο εξής link: https://symposium-of-latin-studies.webnode.gr/ Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος...