Είστε εδώ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
Μαυρομάτης Ιωάννης Καθηγητής Δημώδης Βυζαντινή Φιλολογία - Μεταβυζαντινή Φιλολογία
Αλεξάκης Αλέξανδρος Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Καγιαλής Παναγιώτης Καθηγητής Νέα Ελληνική Φιλολογία
Αγγέλου Αθανάσιος Αναπληρωτής  Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Βογιατζόγλου Αθηνά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέα Ελληνική Φιλολογία
Παπαθεοδώρου Ιωάννης Αναπληρωτής  Καθηγητής Νέα Ελληνική Φιλολογία
Καργιώτης Δημήτριος Αναπληρωτής  Καθηγητής Συγκριτική Φιλολογία
Καλτσογιάννη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Γεωργακόπουλος Δημήτριος Λέκτορας Βυζαντινή Φιλολογία