Είστε εδώ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο                                                                                                                                    Ε-ΜΑΙΛ
Χουλιαρά - Ραΐου Ελένη Καθηγήτρια Παπυρολογία - Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία         
Λιάτση Μαρία Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία                                                                      
Δημητριάδη-Κωνσταντινίδη Σωτηρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία
Καρακάσης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινική Φιλολογία
Ζωγράφου Αθανασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γκαστή Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία- Λατινική Φιλολογία
Παπαδημητρίου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινική Φιλολογία
Μερσινιάς Σταμάτης Επίκουρος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Πολυμεράκης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Λατινική Φιλολογία                                                                                                                                                                                             
Αυγερινός Χαρίλαος Επίκουρος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία                                                                                                                                                                            
Χρυσακοπούλου Βασιλική - Συλβάνα Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία