Είστε εδώ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
Γκάρτζιου-Τάττη Αριάδνη Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Χουλιαρά - Ραΐου Ελένη Καθηγήτρια Παπυρολογία - Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία
Λιάτση Μαρία Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Δημητριάδη-Κωνσταντινίδη Σωτηρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία
Καρακάσης Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινική Φιλολογία
Ζωγράφου Αθανασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Παπαδημητρίου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινική Φιλολογία
Μερσινιάς Σταμάτης Επίκουρος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Γκαστή Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Λατινική Φιλολογία
Πολυμεράκης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Λατινική Φιλολογία
Αυγερινός Χαρίλαος Επίκουρος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Χρυσακοπούλου Βασιλική - Συλβάνα Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία