Είστε εδώ

Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Φιλολογίας
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  T.Θ. 1186
  451 10 Ιωάννινα
Τηλέφωνα Γραμματείας: (26510) - 07179
  (26510) - 07476
  (26510) - 07475
Fax: (26510) - 07022
E-mail: gramphil@cc.uoi.gr
 
Γραμματεία Τομέα Κλασικής Φιλολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05228
Fax: (26510) - 05252
E-mail: klasikif@cc.uoi.gr
 
Γραμματεία Τομέα Μεαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05243
Fax: (26510) - 05254
E-mail: mnef@cc.uoi.gr
 
Γραμματεία Τομέα Γλωσσολογίας
Τηλέφωνο: (26510) - 05216
Fax: (26510) - 05251
E-mail: info@linguist-uoi.gr