Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα Αριστοτέλους Περί Ερμηνείας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εξετάσεις Επιγραφικής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Αναβολή εξέτασης μαθήματος κ. Κοντορίνη

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στη Γραμματεία καθημερινά από 11:00 έως 13:00.

Επισυνάπτουμε ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, καθώς και την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, υπεύθυνη δηλωση του ν. 1599/1986 και εξουσιοδότηση.

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Αλεξάκη

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ορκωμοσία Τμήματος Φιλολογίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ανάρτηση ανακοινώσεων Τμήματος Φιλολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται αφεξής στο site του Τμήματος, διότι η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά.

 

Ανακοίνωση Αισχύλος Χοηφόροι

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Ανακοίνωση Ευριπίδης Βάκχαι

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Ανακοίνωση Σοφοκλής Ηλέκτρα

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Κινητικότητα φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

συνημμένα: 

Σελίδες