Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα: "Iστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έκτακτα Μαθήματα:"Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (20ός αι.)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Άνοιξη 2018)

Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων
κατά την Άνοιξη 2018 (Μάρτιος - Απρίλιος), υποβάλλοντας σχετική αίτηση από
Δευτέρα 20.11.2017 έως Παρασκευή 24.11.2017 στις 14:00 σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δείτε link αμέσως πιο κάτω):

http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content
<http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=2
95> &view=article&id=129&Itemid=295

Έκτακτο Μάθημα: "Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια" (Τμήμα Α-Μα)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Αναπλήρωση μαθήματος: "Λυρική Ποίηση" Τμήμα (Με-Ω)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (Τμήμα Α-Μα)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Αναβολή μαθήματος "Όψεις της Αρχαιότητας στη Νεοελληνική Ποίηση (20ός αι.)

Το μάθημα «ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (20ός αι.)» δεν θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13.11 λόγω ασθενείας.

Ο Διδάσκων
Καθ. Τάκης Καγιαλής

Ανακοίνωση για τις Μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Έκτακτο μάθημα:"Λατινική Λυρική Ποίηση"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Σελίδες