Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Κατοχύρωση βαθμολογίας για τα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Αναβολή του μαθήματος: «Ρητορική Αυτοκρατορικών Χρόνων»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποτροφίες για την ανάδειξη Πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα "Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι"

Το μάθημα "Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι" θα πραγματοποιείται από εδώ και στο εξής στο αμφιθέατρο Δάκαρη. 

Ο διδάσκων 

Π. Φίλος

Ανακοίνωση αλλαγής αιθουσών

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ανακοίνωση για τη Γερμανική Γλώσσα

Γερμανικά Α' εξάμηνο        11.30- 13.30    αίθουσα 221 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη

Γερμανικά Γ' εξάμηνο        13.30- 15.30    αίθουσα 221 στο Κ.Ξ.Γ. 

 

Η διδάσκουσα

Ιωάννα Κατερίνη

Ανακοίνωση για το μάθημα «Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί και Βραβεία (19ος - 20ός αι.)»

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Αγγέλου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Χορήγηση Υποτροφιών: "ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΑΖΑΚΗ"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Έκτακτο μάθημα: "Ρητορική των Αυτοκρατορικών Χρόνων Υ(Ι)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Πρόγραμμα εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Διαδικασία μετάβασης στο νέο σύστημα πιστοποίησης φοιτητών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Σελίδες