Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

ΙΕ΄ ΣYMΠOΣIO KΛAΣIKΩN ΣΠOYΔΩN

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

6ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έκτακτα Μαθήματα:"Ελληνιστικό Επίγραμμα" (ΕΥ VΙΙΙ)

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Υποτροφίες για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ρωμαϊκή Τραγωδία" (ΜΕ-Ω)

Το μάθημα "ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ" (ΜΕ-Ω) Υ (IV) της Παρασκευής 25-5-2018 δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Το μάθημα θα μεταφερθεί την Τρίτη 29-5-2018, ώρα 9:00 - 12:00, στην αίθουσα ΦΑ3. 

Ο διδάσκων 

Ευ. Καρακάσης 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εαρινού εξαμήνου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του"

Το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του" θα πραγματοποιηθεί 13:00-15:00 στην αίθουσα Ι7 (αντί 12:00 - 15:00). 

 

Η διδάσκουσα 

Αθηνά Βογιατζόλγου
 

Ανακοίνωση για το μάθημα: Κωμωδία: Αριστοφάνους Νεφέλαι

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα "Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έκτακτο Μάθημα: Μεταβυζαντινή Αγιολογία ΕΥ (VΙΙΙ)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ανακοίνωση για το μάθημα: "Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (TMHMA Mε-Ω)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Σελίδες