Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Υποτροφίες σε Έλληνες βάσει διμερών μορφωτικών συμφωνιών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Οργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Έναρξη μαθήματος κ. Μπουκουβάλα "Διδακτική της Λογοτεχνίας"

Το μάθημα της Α. Μπουκουβάλα "Διδακτική της λογοτεχνίας" ΕΥ (VIII) θα ξεκινήσει 

την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, 15.00-18:00 στην αίθουσα ΦΑ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Η διδάσκουσα

Άννα Μπουκουβάλα

 

 

 

 

Έναρξη μαθήματος κ. Ζέκα "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη μαθήματος κ. Νιάρου "Η 'Γενιά του 30': ποίηση, πεζογραφία, κριτική"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

 

Έναρξη μαθημάτων κ. Καγιαλή

Το μάθημα του κ. Καγιαλή «Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και ποιητική» θα
ξεκινήσει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 18.00-21:00 στην αίθουσα ΦΑ3.

Ο διδάσκων 

Καγιαλής Τ. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Λιάτση

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

'Εναρξη μαθημάτων κ. Γκαστή

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ανακοίνωση για την ενημερωτική συνάντηση Erasmus+

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γραμματική της Νέας Ελληνικής»

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Αλεξάκη

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Αγγέλου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

'Εναρξη μαθημάτων κ. Παπαδημητρίου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Έναρξη μαθημάτων κ. Μερσινιά

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη Μαθημάτων κ. Καρακάση

συνημμένα: 

Σελίδες