Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Έκτακτο μάθημα (αναπλήρωση):«Όψεις του ρεαλισμού στην πεζογραφία (19ος-20ός αι.)»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Έκτακτο μάθημα: «Αναπαραστάσεις του φύλου στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος-20ός αι.)»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Αλλαγή ώρας Διδασκαλίας του Μαθήματος "Βυζαντινή Επιστολογραφία"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Πρόσκληση σε διάλεξη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έκτακτο μάθημα: «Αναπαραστάσεις του φύλου στη Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος-20ός αι.)»

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα "Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία"

Το μάθημα "Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία" (ΥΙΙ) θα πραγματοποιηθεί στις 1-4-2019 και 8-4-2019 στο αμφιθέατρο Δάκαρη, αντί της αίθουσας Α39-40. 

Η ώρα παραμένει ως έχει (12:00 - 15:00). 

 

Ο διδάσκων 

Β. Παππάς 

Ορκωμοσία Τμήματος Φιλολογίας 29-03-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ"

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,

το έκτακτο μάθημα για την 'Ιστορία της Ελληνικἠς Γλώσσας ΙΙ' θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή (3-6 μμ) στην αιθ. Ι10 (με εναλλακτική επιλογή την αιθ. Α39-40) καθώς το αμφιθ. Δάκαρη δεν είναι πλέον διαθέσιμο λόγω μαθήματος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

Ο διδάσκων,

Π. Φίλος

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Έκτακτο μάθημα: "Διδακτική της Λογοτεχνίας"

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, 18.00-21.00, στην αίθουσα Ι10 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο μάθημα Διδακτικής της Λογοτεχνίας για αναπλήρωση μαθήματος που χάθηκε.

 

Η διδάσκουσα

 

Αννα Μπουκουβάλα

 

Ανακοίνωση για το μάθημα: Βυζαντινή Ιστοριογραφία Υ(ΙV)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μεταπτυχιακών φοιτητών των Π.Μ.Σ. «Κλασική Φιλολογία», «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  των μεταπτυχιακών φοιτητών των Π.Μ.Σ.

«Κλασική Φιλολογία», «Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα»

 

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να προσέλθουν στη Γραμματεία για να καταθέσουν το θέμα της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από 6 έως 31 Μαρτίου 2019 (από 9:00 έως 12:00).    

Υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή.

Επισυνάπτεται η αίτηση που πρέπει να υποβληθεί.

Στα Π.Μ.Σ. "Κλασική Φιλολογία" και "Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα" πρέπει να επισυναπτεί περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 

 

 

Σελίδες