Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την ενημερωτική συνάντηση Erasmus+

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γραμματική της Νέας Ελληνικής»

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Αλεξάκη

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Αγγέλου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

'Εναρξη μαθημάτων κ. Παπαδημητρίου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Έναρξη μαθημάτων κ. Μερσινιά

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έναρξη Μαθημάτων κ. Καρακάση

συνημμένα: 

Έναρξη Μαθημάτων κ. Ζωγράφου

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Έναρξη μαθημάτων κ. Βογιατζόγλου

Το μάθημα της κ. Βογιατζόγλου «Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του» θα
ξεκινήσει την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 15.00-18.00 στην αίθουσα ΦΑ3.

Έναρξη μαθημάτων κ. Χρυσακοπούλου

Tα μαθήματά θα αρχίσουν την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου. 

Έναρξη μαθημάτων κ. Παππά

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 14/2, ώρα 15.00-18.00, στην αίθουσα Α39-40. 

Ο διδάσκων  

Έναρξη μαθημάτων κ. Καργιώτη

Τα μαθήματα του κ. Καργιώτη "Εισαγωγή στη συγκριτική φιλολογία και τη
θεωρία της λογοτεχνίας" (Υ, 4ου εξ.) και "Κείμενα και συγγραφείς της
νεοελληνικής λογοτεχνίας 1880-1930" (Υ, 6ου εξ.) θα αρχίσουν τη Δευτέρα
26 Φεβρουαρίου.

 

Έναρξη μαθημάτων κ. Παπαστάθη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Το μάθημα «Κείμενα και συγγραφείς της ΝΕΛ: 1930-1980», Υ΄ VI, θα αρχίσει την
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα (ώρα: 9.00-12.00, αίθουσα:
Α39-40).

Το μάθημα «Εισαγωγή στη ΝΕΦ», Υ΄ΙΙ, θα αρχίσει την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου
2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα (ώρα: 9.00-12.00, αίθουσα: Α16).

 

Η διδάσκουσα:

Δέσποινα Παπαστάθη

Έναρξη μαθημάτων κ. Φίλου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Σελίδες