Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Οδηγός Σπουδών 2017 - 2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

6ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εαρινού εξαμήνου

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του"

Το μάθημα "Ο Άγγελος Σικελιανός και η εποχή του" θα πραγματοποιηθεί 13:00-15:00 στην αίθουσα Ι7 (αντί 12:00 - 15:00). 

 

Η διδάσκουσα 

Αθηνά Βογιατζόλγου
 

Ανακοίνωση για το μάθημα: Κωμωδία: Αριστοφάνους Νεφέλαι

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα "Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Έκτακτο Μάθημα: Μεταβυζαντινή Αγιολογία ΕΥ (VΙΙΙ)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Ανακοίνωση για το μάθημα: "Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία"

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (TMHMA Mε-Ω)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Σελίδες