Είστε εδώ

Ανακοινώσεις

Οδηγός Σπουδών ακαδ. έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. 

Κατανομή Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Ορκωμοσία Τμήματος Φιλολογίας 30-11-2018

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Έκτακτο Μάθημα: Λατινικό Μυθιστόρημα Υ(ΙΙΙ)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Ανακοίνωση για το μάθημα:"Πλάτωνος Συμπόσιον"

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

συνημμένα: 

Έκτακτο μάθημα: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (20ος ΑΙ.)

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. 

συνημμένα: 

Πρακτική Άσκηση - Άνοιξη & Καλοκαίρι 2019: Έναρξη νέου κύκλου και Ενημερωτική Εκδήλωση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου
κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Άνοιξη και
Καλοκαίρι 2019), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

Από 12 έως 23 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για
τους φοιτητές των συμμετεχόντων Τμημάτων και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στις
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής
των φοιτητών. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου
οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά
Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
(Ενότητα: «Νέα») https://goo.gl/rdCoef.

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση, από τη Δευτέρα 19.11.2018 έως την Παρασκευή
30.11.2018 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που
θα περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019,
στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα:
http://goo.gl/Wd270I.

 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση, είτε την Άνοιξη, είτε το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 2019, θα πρέπει να
κάνουν αίτηση στις παραπάνω ημερομηνίες. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019!

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

https:://www.twitter.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

  

Σελίδες