Είστε εδώ

Υποβολή αιτήσεων για την επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων πτυχιούχων για να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος έως και τις 20-6-2017.

Όσοι φοιτητές δεν κάνουν αίτηση, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη κάνει αίτηση παλαιότερα, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Επισυνάπτεται η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

(Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση με πεζά (μικρά) γράμματα και στο ονοματεπώνυμό σας να υπάρχει τονισμός). 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους επιθυμούν την έκδοση του πτυχίου τους σε πάπυρο,  η διαδικασία έχει ως εξής:

-          Κατάθεση 20€ στον ακόλουθο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας:

9801103590000035948099557

-          Προσκόμιση του αποδεικτικού της κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Επισυνάπτεται η αίτηση.