Είστε εδώ

«Ρεύματα της ευρωπαϊκής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας»

Το μάθημα της κ. Βογιατζόγλου «Ρεύματα της ευρωπαϊκής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας» θα πραγματοποιηθεί κανονικά τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου. Επίσης, θα γίνει μια αναπλήρωση του μαθήματος τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 12.00-3.00 στο Αμφιθέατρο του Δάκαρη.

 

 Η διδάσκουσα