Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση - Καλοκαίρι 2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών

Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2014-2020) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά
το Καλοκαίρι 2018 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος), υποβάλλοντας σχετική
αίτηση από Δευτέρα 26.03.2018 έως Παρασκευή 30.03.2018 στις 14:00, σύμφωνα
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δείτε link αμέσως πιο κάτω):

http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content
<http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=2
95> &view=article&id=129&Itemid=295

Νικηφόρος Παπαχρήστος

Συντονιστής

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης | Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας | Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), 45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 0 7479, Fax: 26510 0 9095 | Email:  <mailto:gpa@uoi.gr>
gpa@uoi.gr | Ιστότοπος:  <http://gpa.uoi.gr/> http://gpa.uoi.gr | Skypename:
gpauoi