Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση - Άνοιξη 2018: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης (http <http://gpa.uoi.gr> ://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί
τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν
Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη 2018 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-5-2018/15-11-2017).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students <mailto:students@gpa.uoi.gr>
@gpa.uoi.gr).