Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Α'  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής
ΦΥ 1303 Λατινική Πεζογραφία Παπαδημητρίου Μαρία
ΦΥ 1700 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Λεκάκου Μαρία
ΦΥ 1932

Ιστορία της ΝΕΛ: Ποίηση  Ι

Γεωργακόπουλος Δημήτριος
ΦΥ 1934

Ιστορία και Ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Παπαστάθη Δέσποινα
ΦΥ 2121 Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης Αυγερινός Χαρίλαος
ΦΥ 2312 Ανθολογία ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας Καρακάσης Ευάγγελος

ΦΥ 2314

Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία Παπαδημητρίου Μαρία
ΦΥ 2713 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ Λεκάκου Μαρία

ΦΥ 2935

Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία

Παπαστάθη Δέσποινα