Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Β  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής
ΦΥ 3132

Τραγωδία: Ευριπίδου Βάκχαι

Γκαστή Ελένη
ΦΥ 3924 Εισαγωγή στη ΝΕΦ: Πηγές και Μεθοδολογία Παπαστάθη Δέσποινα
ΦΥ 3926

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Καλτσογιάννη Ελένη
ΦΥ 4141 Τραγωδία: Σοφοκλής, Ηλέκτρα Γκαστή Ελένη
ΦΥ 4936

Βυζαντινοί Ιστορικοί και  Χρονογράφοι Ι

Καλτσογιάννη Ελένη

ΦΥ 4938

Ρωμαϊκή Τραγωδία Χουλιάρα Ε. - Καρακάσης Ε.