Είστε εδώ

Περιγράμματα Μαθημάτων


 

Προπτυχιακές Σπουδές

Β  Έτος

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής
ΦΥ 3132

Τραγωδία: Ευριπίδου Βάκχαι

Γκαστή Ελένη
ΦΥ 3720 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι Φίλος Παναγιώτης
ΦΥ 3924 Εισαγωγή στη ΝΕΦ: Πηγές και Μεθοδολογία Παπαστάθη Δέσποινα
ΦΥ 3925 Ρεύματα της Ευρωπαϊκής και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος-20ός) Βογιατζόγλου Αθηνά
ΦΥ 3926

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Καλτσογιάννη Ελένη
ΦΥ 4141 Τραγωδία: Σοφοκλής, Ηλέκτρα Γκαστή Ελένη
ΦΥ 4935

Εισαγωγή στη Συγκρητική Φιλολογία και στη Θεωρία της Λογοτεχνίας

Καργιώτης Δημήτριος
ΦΥ 4936 Βυζαντινοί Ιστορικοί και  Χρονογράφοι Ι Καλτσογιάννη Ελένη
φΥ 4936 Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ι Αγγέλου Αθανάσιος
φΥ 4937 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ Φίλος Παναγιώτης

ΦΥ 4938

Ρωμαϊκή Τραγωδία Χουλιάρα Ε. - Καρακάσης Ε.