Είστε εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (αγγλικής γλώσσας-γερμανικής γλώσσας)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας έχει ως εξής: 

Αγγλικά Δ' Δευτέρα, Ώρα έναρξης: 9:30, αίθουσα Α16. 

Αγγλικά Β' Δευτέρα, Ώρα έναρξης: 11:00, αίθουσα Ι15. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας έχει ως εξής: 

Γερμανικά Δ' Δευτέρα, 9:00 - 12:00, αίθουσα Β59 

Γερμανικά Β' Δευτέρα 12:00 15:00, αίθουσα Β59.